provinciale opcenten
Wegenbelasting Berekenen tarief 2016.
4751 t/m 4850 kg. 4851 t/m 4950 kg. 4951 t/m 5050 kg. Wegenbelasting ook wel motorrijtuigenbelasting is verplicht voor elke auto. Het tarief is vastgesteld door overheid en provincie d.m.v. Hoeveel wegenbelasting je verschuldigd bent is afhankelijk van een aantal factoren. Zo zijn van belang. Het gewicht van het voertuig. De provincie waarin je woont. Wegenbelasting is een van de vaste lasten van een auto waar je geen invloed op hebt het tarief is door de overheid vastgesteld. Waar je wel nog invloed op hebt zijn de kosten die je kwijt bent aan je maandelijkse autoverzekering. De tarieven voor de verplichte WA-autoverzekering lopen ontzettend uiteen.
Provinciale Opcenten.
Schakel JavaScript in en probeer het opnieuw. Onderstaande kaart toont de inkomsten uit de provinciale opcenten en het tarief. De opcenten is een provinciale belasting die wordt opgelegd aan de in de provincie wonende of gevestigde houders van personenauto's en motorrijwielen en aan degenen op wier naam een kenteken is gesteld zoals erkende autohandelaren. De opcenten motorrijtuigenbelasting worden geheven over het tarief van de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting. Het tarief is een percentage van de gefixeerde hoofdsom 100% zoals die in 1995 is vastgesteld. De basis voor de opcentenheffing verandert dus niet als het tarief voor de hoofdsom wordt verhoogd of verlaagd.
Provinciale belastingen stijgen vooral in rijke provincies Nieuwsuur.
Opcenten hebben langste tijd gehad. De gedeputeerden van Limburg Groningen en Gelderland pleiten unaniem voor het afschaffen van het huidige systeem van de provinciale opcenten. Wat mij betreft hebben die opcenten hun langste tijd gehad. Het is een algemene onduidelijke belastingmaatregel. Het is ook moeilijk uit te leggen dat dezelfde auto in de ene provincie meer aan belasting kost dan in de andere zegt de Limburgse gedeputeerde Koppe. Hoeveel verdient de provincie aan onze auto? Iedereen die motorrijtuigenbelasting betaalt betaalt daarmee ook geld aan de provincie. Via de zogeheten provinciale opcenten. Per provincie kan dat bedrag verschillen. Met een Eend van 560 kilo gaat Nieuwsuur op onderzoek uit.
CBS StatLine Provincies tarieven opcenten motorrijtuigenbelasting.
23 december 2016 meer info Gewijzigd op 23 december 2016. Verschijningsfrequentie Tweemaal per jaar. Onderwerpen Tarief opcenten motorrijtuigenbelasting.
Motorrijtuigenbelasting Wikipedia.
De inkomsten uit de wegenbelasting overstijgen dan ook de uitgaven aan het wegenonderhoud. Het geld gaat naar de algemene middelen dit geldt voor het Rijk en voor de provincie. Voor de provincie zijn de provinciale opcenten verreweg de belangrijkste inkomstenbron. Volgens opgaaf van het Rijk incasseert de centrale overheid over 2008 32 miljard euro aan motorrijtuigenbelasting. 2 De provincie incasseert via de opcenten 13 miljard euro over 2008. Sinds 2000 zijn de provinciale opcenten verdubbeld in 2008. Noord-Holland heeft de laagste opcenten Drenthe en Zuid-Holland de hoogste. Hoogte van de belasting bewerken.
Vijf vragen over provinciale opcenten ANWB.
Mijn producten en diensten. Vijf vragen over provinciale opcenten. Op de aanslag voor de motorrijtuigenbelasting staat ook altijd een aardig bedrag aan provinciale opcenten. Wat zijn dat hoe komen die tot stand en wat gebeurt er met je geld? Wat zijn provinciale opcenten? De Belastingdienst int in totaal bijna 56 miljard euro aan motorrijtuigenbelasting MRB. Het grootste deel 41 miljard euro gaat naar het Rijk. De rest 15 miljard euro gaat naar provincies via de provinciale opcenten op de MRB. Dit is de enige mogelijkheid voor de provincie om belasting te heffen bij zijn inwoners.
wetten.nl Regeling Eerste uitvoeringsbeschikking provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting. BWBR0003390.
Direct naar de sitenavigatie. Eerste uitvoeringsbeschikking provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting. Geldend van 16-04-1981 t/m heden. U kunt kiezen in welk formaat de tekst geƫxporteerd wordt. TXT De tekst zal worden geleverd in een txt-bestand. RTF Maak deze keuze als u de tekst wilt hergebruiken in een tekstverwerkingsprogramma. XML De tekst zal worden geleverd in een xml-bestand. U kunt de tekst inclusief afbeeldingen exporteren. De afbeeldingen worden dan met de tekst in een zip-bestand geleverd. Tekst zonder afbeeldingen exporteren. Tekst met afbeeldingen exporteren. Popup knoppen Ok Annuleren.
ANWB Provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting.
Provincie heft belasting op je auto. Wist je dat je via je autobelasting aan de provincie betaalt? Provincies innen in totaal 15 miljard euro aan autobelasting ongeveer 20% van hun inkomsten. Dat gaat via de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Provincies kunnen deze inkomsten vrij besteden. Het geld gaat dus niet alleen naar wegen maar ook naar andere zaken. De provinciale politiek bepaalt hoeveel geld er wordt opgehaald en waar het aan wordt besteed. Provinciale opcenten dalen of blijven gelijk.
Provinciale opcenten Financieel Belasting.
Om te voorkomen dat de provincies het te bont maken wil de Rijksoverheid in het regeerakkoord een normering aanbrengen. In onderstaand overzicht zie je de provinciale opcenten vanaf het jaar 2000 aangegeven. Deze gegevens komen van het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS.

Contacteer ons